ELEKTROLÝZA

Elektrolýza - působením elektrického proudu dochází ke štěpení molekul soli a k tvorbě plynného chloru, který je okamžitě rozpuštěn ve vodě. Vzniká kyselina chlorná, která je základním dezinfektantem bazénové vody. V procesu elektrolýzy rovněž vznikají další účinné sanitační látky a to ozón a kyslík.

Slaná úprava vody je plně kompatibilní se všemi komponenty bazénu Desjoyaux. Při mírné salinitě vody kolem 4mg/l využíváte všech výhod slané vody bez použití chlorových tablet! Salinita vody kolem 0,4% je zhruba desetkrát nižší, než je mořská voda, nemusíte se tedy obávat pálení v očích či nutnosti se po vykoupání v bazénu umýt ve sladké vodě.

Pro ty klienty, kteří požadují minimální péči o vodu v bazénu, doporučujeme elektrolýzu, vybavenou i pH sondou, která automaticky měří a reguluje hodnotu pH v bazénu.