1 - ZAMĚŘENÍ BAZÉNU


2 - STAVBA BAZÉNU


3 - BETONOVÁNÍ BAZÉNU


4 - ZASYPÁNÍ OKOLÍ BAZÉNU


5 - POKLÁDKA OBRUBNÍCH KAMENŮ


6 - INSTALACE LINERU


7 - PŘÍPRAVA OKOLÍ BAZÉNU


8 - TVORBA OKOLÍ BAZÉNU